Translate Tagalog to English Correct Grammar

168

In this post, you will learn to Translate Tagalog to English Correct Grammar with some examples.

Let’s begin…

Frequently Used Words:

 • tagalog: “Salamat sa tulong mo.”
 • English: “Thank you for your help.”
 • Tagalog: “Maganda ang panahon ngayon.”
 • English: “The weather is beautiful today.”
 • Tagalog: “Gusto kong mag-aral ng ibang wika.”
 • English: “I want to learn different languages.”
 • Tagalog: “Bumili ako ng bagong sapatos.”
 • English: “I bought new shoes.”
 • Tagalog: “Mahalaga ang pamilya sa akin.”
 • English: “Family is important to me.”
 • Tagalog: “Tulungan mo ako, mangangailangan ako ng tulong.”
 • English: “Please help me, I will need assistance.”
 • Tagalog: “Nag-enjoy ako sa biyahe namin.”
 • English: “I enjoyed our trip.”
 • Tagalog: “Maganda ang pagkakataon na ito.”
 • English: “This is a good opportunity.”
 • Tagalog: “Gusto kong magpasalamat sa lahat ng suporta ninyo.”
 • English: “I want to express my gratitude for all your support.”
 • Tagalog: “Masaya ako kapag kasama kita.”
 • English: “I am happy when I’m with you.”

How to greet in Tagalog?

 • Tagalog: Magandang umaga.
 • English: Good morning.
 • Tagalog: Kamusta ka?
 • English: How are you?
 • Tagalog: Salamat.
 • English: Thank you.
 • Tagalog: Paalam.
 • English: Goodbye.